Som influencer har du mängder av saker att göra och kanske inte tid att fokusera på årsredovisningen som börjar närma sig. För att du ska kunna vara säker på att den blir ordentligt gjord och inte innehåller några fel ska du låta en revisor sköta redovisningen. Då vet du att alla siffror kommer att stämma och du behöver inte oroa dig för eventuella påföljder.

Är du influencer är kanske inte redovisning och bokslut det du vill lägga dina arbetstimmar på. Låt istället en redovisningsbyrå ta hand om allt så att du kan fokusera på det du gör bäst.

Bokslut är ett måste för alla med eget företag

influencerÄr du influencer som tjänar pengar på det du gör måste du driva någon form av egen näringsverksamhet. Det kan vara i form av Aktiebolag, Handelsbolag eller som en egen firma. Alla bolag måste göra bokföring under årets gång för att du ska kunna följa verksamheten och dess resultat. I slutet av bokföringsåret måste du göra ett bokslut där du summerar alla siffror och lämnar in till Bolagsverket. Detta kan vara ganska komplicerat och det är oerhört viktigt att allt blir rätt, annars kan du riskera att få påföljder såsom skatteskuld eller till och med bokföringsbrott. Om du känner dig det minsta osäker på redovisning bör du därför ta in en redovisningsbyrå som hjälper dig.

Vad innebär bokföring?

Bokföring innebär att alla affärshändelser i bolaget ska bokföras löpnade. Det finns flera olika metoder du kan välja för din bokföring: kontanta in- och utbetalningar, faktureringsmetoden och kontantmetoden. Vilken metod som passar bäst för dig kan bara du själv välja. Idag finns det mängder med bokföringsprogram som är gratis där du enkelt kan fylla i alla affärer under året och så lämnar du över allting till din revisor vid bokföringsårets slut.

Stäng meny